Konsulentfirmaet

DEN GODE DAGINSTITUTION

Pædagogisk konsulent Anne Marie Marquardsen

Anne Marie Marquardsen

 

Professionel, fagstærk og uafhængig konsulentbistand

til udvikling af

SPROGMILJØET 

i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole  

 

 

 

 

ORGANISATIONSUDVIKLING

med kvalitetsikring og faglighed i bagagen

for kommuner og institutioner

 

Pædagogiske dage. Temamøder. Oplæg. Kurser. Tilsyn. Sparring. Udvikling af skriftligt materiale

Kontakt DGD på tlf. 21912282 eller send en mail til am.marquardsen@outlook.dk