Inklusion

Charlotte Ringsmose skriver i bogens forord: ”Bogen bidrager med konkrete eksempler fra den pædagogiske praksis – eksempler på, hvordan man kan arbejde med inklusion i dagtilbud. Med bogen får man hjælp til at iagttage og diskutere den pædagogiske praksis i inklusionsperspektiver. Det er på tide, at der endelig kommer en bog, som begrebssætter arbejdet med at skabe inklusion i daginstitutionen.”

Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer kobler teoretisk viden med praktisk pædagogik.
Teoridelens fokus er social trivsel og læring. Hvert kapitel indkredser og nuancerer begrebet inklusion gennem læringsteorier, modeller og refleksionsværktøjer. Charlotte Ringsmoses læringsteori og læringsmiljømodellen, har en central plads udgivelsen.
Modellen bruges aktivt i bogens praksisdel i tilrettelæggelsen af læringsmiljøer omkring børn i vanskeligheder. Vi møder seks børn, der aktuelt er udfordret på forskellig vis: Anna – særligt sensitiv, Bushra – flygtning, Carl – autisme, Lucas – diabetes, Magnus – ADHD og Sofie – forsinket sproglig udvikling. Hvert barn har sit eget kapitel, der indledes med en beskrivelse af udfordring og livshistorie, men hovedbudskabet er tilrettelæggelse af et udviklende læringsmiljø, hvor barnets interesser er i fokus. Detaljeret tekst om pædagogisk analyse og mål samt beskrivelse af ideer til konkrete pædagogiske aktiviteter med materialeliste og fremgangsmåde – praksisdelen fungerer hermed som håndbog. 

Bogen er udgivet på Forlaget Frydenlund i 2017