Institutionsbyggeri

I alle byggerier, der huser børn, unge og de professionelle voksne, er det væsentligt at sætte fokus på læringsmiljøet!

Det fysiske læringsmiljø i daginstitutionen; rum- og planløsning, lysforhold og materialevalg samt indretning inde og ude, har stor betydning for kvaliteten af det samlede læringsmiljø. Trives børn og voksne i det fysiske miljø? Er der rum til både stille fordybelse og vilde lege? Rum i rummene? Lys, luft og god akustik? Funktionsopdelte rum? Gode værkstedsfaciliteter og toiletforhold? Fleksibel indretning? Fællesarealer og gangarealer, der udnyttes kreativt? Inspirerer rummene til udvikling af gode læringsmiljøer i børnehøjde og i voksenhøje?

Jeg tilbyder konsulentbistand i forbindelse med nybygning og ombygning af institutioner samt ved evaluering af eksisterende institutionsbyggerier og samarbejder med flere arkitektfirmaer om disse opgaver.

Honorering aftales ved projektstart. 

  • Lad os tale nærmere!
  • Ring 21912282 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk