Konsulentbistand

Jeg har mange års erfaring samt en bred viden og uddannelse indenfor dagtilbudsområdet som konsulent, fagbogsforfatter, redaktør, oplægsholder, underviser, censor, institutionsleder, forandringsagent, tillidsmand og pædagog. Er optaget af at medvirke til at skabe gode udviklings- og læringsrum for både børn og voksne ved at bidrage med mine kompetencer. 

Det betyder, at jeg kan tilbyde konsulentbistand, faglig sparring, facilitering og rådgivning på en række områder:

  • Pædagogisk udvikling
  • Ledelse
  • Praktisk skrivehjælp
  • Institutionsbyggeri
  • Forældrerådgivning   

Lad os tale nærmere!
Ring 21912282 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk