Få redskaberne til at skabe stærke læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan

Kurset Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde stiller skarpt på lovændringerne i Dagtilbudslov vedrørende den pædagogiske læreplan. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og skal senest være implementeret den 1. juli 2020.

Kurset er for ansatte i dagpleje, vuggestue og børnehave.
Kurset kombinerer oplæg med refleksion, dialog og praktisk pædagogik.

Oplæg - Hvad er et godt læringsmiljø? Hvordan kan vi arbejde konkret og målrettet med Den styrkede pædagogiske læreplan? Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden af give køb på egne værdier og god praksis?

Refleksion - Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis. Dialog og vidensdeling.

Pædagogisk værksted - Nedslag i den styrkede pædagogiske, hvor vi arbejder konkret med et af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse - her formulerer vi tegn på læring samt ideer til dokumentation og evaluering - og fokuserer på en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis.

Varighed: 3 timer.  Deltagere: max. 25.  Pris: kr. 4.800,00 ex. moms og kørsel

  • Lad os tale nærmere om jeres ønsker og behov!
  • Ring 21 91 22 82 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk

Reference

Morten Kyst, Seniorkonsulent i Spifo/SPIA: Anne Marie er en fagligt meget kompetent underviser, der er god til at være i øjenhøjde med og involverende overfor kursisterne.