Pædagogiske tilsyn

En kommune kan af og til have brug for et uvildigt, fagligt blik på organiseringen af det pædagogiske arbejde i en eller flere institutioner – ligesom mange nye tiltag lokalt og centralt betyder, at arbejdsbyrden omkring de pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet opleves tung i en periode. Løsningen på disse udfordringer vil i nogle tilfælde være et samarbejde med en ekstern konsulent.

Jeg udfører eksterne tilsyn, som giver læring i institutionerne efterfølgende.

Tilsynet tilrettelægges i samarbejde med forvaltning/institution – og fokusområder samt timeforbrug aftales før tilsynet.

Min opgave kan typisk være at

  • gennemføre tilsynet
  • udarbejde skriftligt materiale
  • stå for dialogmøde med forvaltning og ledelse
  • præsentere vigtige pointer for personalet, facilitere faglig refleksion og invitere til dialog

Jeg har god erfaring med ovenstående form, men tilrettelægger naturligvis tilsynene efter netop din kommunes ønsker og behov.

Timepris: kr. 650,00 ex. moms og kørsel

Lad os tale nærmere!

Ring 21912282 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk

Reference
Kirsten Balle, Centerchef – Anne Marie Marquardsen er yders kompetent og løser den til tider vanskelige opgave det er at føre et eksternt tilsyn således, at det også giver læring i institutionen efterfølgende. AMM er pædagogisk vidende, og ved, hvad det er, hun skal have fokus på ved et tilsyn. AMM afleverer i dialog med de involverede et gedigent gennemarbejdet materiale efter et tilsyn, hvor der er gode eksempler på, hvad hun har iagttaget og bud på, hvad der kan arbejdes videre med.                                                             

På vej til kontoret for at skrive rapport om et pædagogisk tilsyn – og se, hvad jeg mødte ombord på færgen …