Brobygning – fælles om et godt sprogmiljø

Sammenhæng og samarbejde er væsentlig for børnenes trivsel i overgangen mellem børnehave og skole. Inge Schoug Larsen udtrykker dette meget klart med ordene: ”Jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre skolestart for barnet.”

Kurset styrker sprogmiljøet både i børnehave og i SFO/skole og skaber sammenhæng og tryghed for barnet: ”det, som jeg kender og lærte mig i børnehaven, kan jeg bruge i det nye.” Kurset er udformet som et udviklingsprojekt – et forløb over 8 uger med to x 3 timers fælles kursus.

  1. uge – Kickstart. Kursus: Oplæg. Materialet Huset. Projektbeskrivelse.
  2. og 3. uge – Deltagerne fordyber sig i materialet og forbereder/tilrettelægger 4. uge
  3. uge – Afprøvning af metode/materiale i børnehave, SFO/skole – indsamling af dokumentation
  4. og 6. uge – Fremstilling af dokumentationsmateriale (plancher, film, konkreter)
  5. uge – Deltagerne forbereder præsentation af dokumentation og egne faglige erfaringer/refleksioner samt evaluering
  6. 8. uge – Kursus: Oplæg. Vidensdeling. Evaluering.

Program kursusdag 1:
Oplæg – Fælles opmærksomhed og Metoden dialogisk læsning
Refleksionsværksted
Introduktion – Materialet Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole samt introduktion til ugerne 2-7, hvor materiale og metode afprøves.

Materiale og metode på arbejde. Uge 2-7. Det videre forløb forberedes. Huset afprøves i egen institution/skole – mandag, onsdag og fredag i den fælles aftalte uge. Der indsamles praksiserfaringer samt materiale – dokumentation fremstilles og evaluering forberedes.

Program kursusdag 2:
Oplæg – Overgange, sammenhæng og samarbejde
Vidensdeling – Deltagerne har ordet. Præsentation af dokumentationsmateriale og faglige erfaringer. Hvilke erfaringer har ugen med målrettet dialogisk læsning givet? Hvad viser dokumentationsmaterialet? Om udvikling af sprogmiljøet? Om opmærksomhed, relation og sprog? Om børnenes nysgerrighed og engagement? Om børnenes læring? Og de voksnes? Hvad kan vi lære af hinanden?
Evaluering. Opsamling. Pointer fra vidensdelingen. Hvordan kommer vi godt videre?

Varighed: i alt 6 timer. Deltagere: max 25. Pris: kr. 9.500 ex. moms og kørsel

Kurset er for ansatte i børnehave, fritidsinstitution samt indsko

Reference
Rikke Høgholm Pedersen, Inklusionskonsulent – Det var meget udbytterigt at deltage i kurset!
Tusind tak for dit indspark – det har givet os et fælles tredje at være sammen om!

Send en mail på

amm@dengodedaginstitution.dk

Find os her

Solbakken 4 B, 4230 Skælskør