Dokumentation og evaluering som pædagogisk redskab

I dagligdagen kan dokumentations- og evalueringsarbejdet opleves som en ekstra og tidskrævende skal-opgave!

Kurset skaber meningsfuld sammenhæng mellem mål for det pædagogiske arbejde, aktiviteter, dokumentation og evaluering og giver ny energi til det pædagogiske arbejde.


Oplæg – Dokumentation og evaluering. Dagtilbudslovens krav. Dokumentationsformer. Evalueringsmetoder. EVAs Tegn på læring

Refleksion – Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis.

Pædagogisk værksted – Vi arbejder med en konkret pædagogisk aktivitet, som dokumenteres og evalueres efter metoden Tegn på læring.

Varighed: 3 timer. Deltagere: max. 25. Pris: kr. 4.800,00 ex. moms og kørsel

Kurset er primært for ansatte i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO

Send en mail på

amm@dengodedaginstitution.dk

Find os her

Solbakken 4 B, 4230 Skælskør