Styrk sprogmiljøet i dagplejen

Kurset giver deltagerne redskaber til at omsætte teoretisk viden om sprog, relationer og dialogisk læsning til god praksis.

Kurset afholdes over to dage med ca. 14 dages mellemrum …

Kursusdag 1
Sprogets og relationers betydning – metoden dialogisk læsning. (Kan afholdes i legestuen i middagspausen eller som weekend-/aftenarrangement.)
Oplæg – Sprogets betydning for barnets trivsel, udvikling og læring. Tidlig sprogtilegnelse – den sociale og kognitive dimension. Et godt læringsmiljø – hvad er det? Metoden dialogisk læsning.
Refleksion – Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis.
Sprogværksted – Introduktion til produktion af bøger til dialogisk læsning.
Varighed: 1,5 time. Deltagere: 4-6 dagplejere (eller flere…) Pris: kr. 2.800 ex. moms og kørsel

Kursusdag 2
Sammen om at styrke sprogmiljøet. (Afholdes i legestuen.)

Den gode praksis – konsulenten som rollemodel og mentor
– Sprogaktiviteter ved Anne Marie (dagplejerne har rollen som både deltagere og observatører)
– Dialogisk læsning ved dagplejerne. Hver dagplejer samler sine børn og de producerede bøger læses sammen med det enkelte barn. Aktiviteten foregår i et lokale med ro. (Anne Marie har rollen som observatør og giver individuel faglig sparring/konstruktiv kritik).

Fælles refleksion – foregår i middagspausen
Hvilken viden, erfaringer og refleksioner har kurset givet? Hvilke observationer har vi gjort? Hvilke tanker har refleksionsskemaet sat i gang? Er der noget i praksis som skal ændres? I forhold til det fysiske sprogmiljø? Det psykiske sprogmiljø? Aktiviteter? Hvordan kan bogen til dialogisk læsning udvides? Kort intro til Fortællekufferten.
Varighed: 5 timer. Deltagere: 4-6 dagplejere og deres børn. Pris: kr. 4.800 ex. moms og kørsel

Reference
Kirsten Kjerulff, dagplejepædagog, kursusansvarlig – Godt samarbejde om planlægning af forløbet – AMM er fleksibel og skarp på, hvad det var vi ønskede, så det passede til os i dagplejen. Dagplejerne blev mere fortrolige med dialogisk læsning, de øvede sig, og metoden er i dag en mere integreret del, når de læser bøger. Vi har brugt skemaet (refleksions-, red), når vi har haft særligt fokus på, hvordan vi kan forbedre læringsmiljøet både i hjemmet og i legestuen – og ved indretning af ny legestue.
Vi kan anbefale at bruge Anne Marie, da det praktisk udøvende er i fokus og fulgt op af et godt fagligt begrundede input.

Send en mail på

amm@dengodedaginstitution.dk

Find os her

Solbakken 4 B, 4230 Skælskør