Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde

Kurset giver deltagerne konkrete redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Oplæg – Hvad er et godt læringsmiljø? Hvordan kan vi arbejde konkret og målrettet med Den styrkede pædagogiske læreplan? Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden af give køb på egne værdier og god praksis?

Refleksion – Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis. Dialog og vidensdeling.

Pædagogisk værksted – Nedslag i den styrkede pædagogiske, hvor vi arbejder konkret med et af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse – her formulerer vi tegn på læring samt ideer til dokumentation og evaluering – og fokuserer på en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis.

Varighed: 3 timer. Deltagere: max. 25. Pris: kr. 4.800,00 ex. moms og kørsel

Kurset er primært for ansatte i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Referencer

Morten Kyst, Seniorkonsulent i Spifo/SPIA: Anne Marie er en fagligt meget kompetent underviser, der er god til at være i øjenhøjde med og involverende overfor kursisterne.

Kathrine Berg Valgreen, Afdelingsleder i vuggestue: Tusind tak for det fine oplæg. Oplægget var en god kickstart til at se mere intensivt på vores læringsmiljøer og vores indretning efterfølgende.

En af pædagogerne sagde i pausen: ”jeg bliver bare helt høj af, når hun snakker om det her”(læringsmiljøer).

Send en mail på

amm@dengodedaginstitution.dk

Find os her

Solbakken 4 B, 4230 Skælskør