Profil

Min vision er at medvirke til at skabe gode læringsmiljøer

– både i børnehøjde og i voksenhøjde

Jeg har arbejdet og uddannet mig indenfor det pædagogiske område hele mit voksne liv og kan derfor trække på min omfattende viden om feltet samt på de mange års praktiske erfaring:

  • 19 års erfaring som institutionsleder
  • 14 års erfaring som pædagogisk konsulent
  • PD i organisation og ledelse
  • Forandringsagent
  • Forfatter til tre fagbøger om læringsmiljøer

Er optaget af sprogets og relationers betydning for trivsel, udvikling og læring.
Mit arbejde er forankret i et humanistisk grundsyn, hvor værdierne kvalitet, faglig motivation, engagement samt nærvær er nøgleord – og fungerer som drivkraft i løsning af alle opgaver.

Personlige oplysninger
Fødselsdag: 28.12.54
Civilstand: gift
Børn: 2

Uddannelse
juni 2011, 2010, 2009 – Børnelitteratur, Vallekilde Højskole
november 2008 – Skriftssprog, Nationalt Videncenter for Læsning (NVL)
august 2008 – Tosprogethed og sprogtilegnelse, NVL
marts 2008 – Sprogtilegnelse, NVL
marts 2006 – Pædagogiske læreplaner, CVU
februar 2005 – Forandringsagent, Causa Consulting
februar 2004 – PD i Organisation og Ledelse, CVU
marts 2000 – Netværksdannelse, Jan Korzen
juni 1999 – HF i Billedkunst, VUC
september 1996 – Konstruktiv konfliktløsning, Paidea
juni 1977 – Børnehave- og fritidspædagog, Slagelse Seminariet

Ansættelser
maj 2012 og nu – Censor PAU, SOSU Sjælland, Nykøbing & Fyn
oktober/november 2011 – Gæstelærer Sprogpakken, UCC
februar 2010 – Specialevalgfag PAU, Humanica
august 2009 – 2012 – underviser Kreative fag, FOF Syd- og Vestsjælland
februar 2008 og nu – Selvstændig pædagogisk konsulent, DGD
2007 – Pædagogisk konsulent, Sorø kommune
1987 – 2007 – Institutionsleder, Skælskør kommune
1977 – 1987 – Pædagog, Hashøj kommune

Udgivelser
marts 2017 – Inklusion i daginstitutionen, Forlaget Frydenlund
maj 2013 – Huset, Dansk Psykologisk Forlag
marts 2011 – Sprogmiljøer i børnehøjde, Dansk Psykologisk forlag

Frivilligt arbejde
april 2015 og nu – Bestyrelsesmedlem og naturformidler, Agersø Naturcenter