Sprogmiljøer

Sprogmiljøer i børnehøjde er en antologi, hvor 17 fagfolk fortæller om deres professionelle møde med det lille barn og sproget. Der er er fin inspiration og stof til faglige refleksioner at hente hos sundhedsplejersken, skuespilleren og bibliotekaren for bare at nævne nogle …
Brug et af bogens kapitler som oplæg til diskussion om institutionens sprogmiljø på næste personalemøde.

Keld Fredens, læge og hjerneforsker skriver i bogens forord:

”Barnets tidlige sprogudvikling er en rejse gennem et socialt og kulturelt landskab, og på ryggen har det et lille tornyster af intuitive teorier om den verden, det befinder sig i. Barnet har medfødte teorier om verden, men verden har samtidig ideer om, hvad barnet kan udvikle af sproglige færdigheder. Barnets samspil med miljøet er altså grundlæggende for barnets sproglige udvikling.”                                                                                                   … ”Vores sprog skal læres, så det får fleksibilitet, og her står vi med et af de store mysterier: Hvordan kan barnet tilegne sig et fleksibelt sprog så hurtigt og let, som det gør? Den dag vi løser den gåde, ved vi meget mere om både sprog og læring. Foreløbig er det børnenes hemmelighed, men noget af hemmeligheden vil bogen, som du sidder med, kunne afsløre.”