Dialogisk læsning for børn og forældre

Lyst til at læse grundlægges meget tidligt i barnets liv og familiens brug af bøger har stor betydning! Torben Weinreich, professor i børnelitteratur, beskriver dette sådan: Vi véd, at børns læselyst fremmes af bøger og højtlæsning i hjemmet samt tidlig brug af biblioteker.

Kurset er en workshop målrettet 2-4årige (eller 4-6årige) og deres nære voksne. Kurset præsenterer metoden dialogisk læsning og giver redskaber til brug af metoden hjemme i familien – afholdes på biblioteker og i dagtilbud.

Dialogisk læsning er en anerkendt metode, som styrker børns sprog og lyst til at læse. Workshoppen omsætter teori til praksis, når billedbogen Poul og far i sandkassen eller Huset læses i dialog med børnene. Efter læsning udvides teksten med en aktivitet. Kurset afrundes med, at familien producerer deres egen unikke bog til dialogisk læsning derhjemme.

Oplæg – Sprogets og relationers betydning for trivsel, udvikling og læring. Metoden dialogisk læsning. Kort oplæg der formidles, så børnene kan være med.

Afprøvning af metoden – i børnehøjde og i voksenhøjde …

Bogværksted – Hver familie laver barnets egen bog til dialogisk læsning.

Varighed: ca. 2 timer. Deltagere: max 10 familier. Pris: kr. 4.300 ex. moms og kørsel

Referencer

Charlotte Pedersen, Børneansvarlig bibliotekar – Anne Marie Marquardsen har afholdt kursus for børn fra 2-6 år og deres forældre i kunsten at læse dialogisk for sine børn. Det er en god måde at få metoden “dialogisk læsning” ind under huden på og det er fint, at der er noget kreativt som børnene kan få fingre i, som relaterer til historien. Anne Marie er god til at nå rundt til alle børn, og hjælpe hvor der er behov.
Fint helstøbt arrangement, med glade og tilfredse børn og forældre.

Eva Jacobsen Press, Børnebibliotekar – Forældrene var meget tilfredse med oplægget, og børnene gik med liv og sjæl op i at fremstille sandbilleder og bøger, hvor de selv var forfattere og illustratorer. Bøger, som de stolte kom hen og “læste” op af bagefter.
Det var tydeligt, at Anne Marie havde stor erfaring med både børn og forældre og hurtigt vandt deres tillid.

Send en mail på

amm@dengodedaginstitution.dk

Find os her

Solbakken 4 B, 4230 Skælskør